Projekty

logotypy1

Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka jest realizatorem projektu pt. „Energia słoneczna w Gospodarstwie SZCZEPANÓWKA”.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,86 kWp, która produkować będzie „czystą” energię elektryczną na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego na potrzeby własne przedsiębiorstwa i odprowadzenie nadwyżek do sieci energetycznej.

Celami pośrednimi są:

– redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii

– redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

– redukcja kosztów energii elektrycznej

– wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

– wzrost świadomości ekologicznej pracowników, klientów firmy i okolicznych mieszkańców

– stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Planowane efekty:

Roczna produkcja czystej energii elektrycznej z instalacji PV wyniesie 38,18 MWhe. Dzięki projektowi nastąpi również spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (szacowana wartość roczna): 12,68 ton równoważnika CO2.

Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Wartość dofinansowania: 106.600,65 PLN.

logotypy

 

 

 

GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA

ELŻBIETA BUŁA KOLONIA ŚWIDNIK MAŁY 28a, 20-258 LUBLIN

04-06-2014 Informacja o uzyskaniu środków

Informujemy, że firma GOSPODARSTWO OGRODNICZE SZCZEPANÓWKA ELŻBIETA BUŁA, KOLONIA ŚWIDNIK MAŁY 28A, 20-258 LUBLIN otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa w ramach projektu, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego występującą jako Operator Dotacji w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pn. SOKI ZE SZCZEPANÓWKI NOWĄ MARKĄ LOKALNĄ NA SZLACHECKIM SZLAKU SOBIESKIEGO

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na wykonawstwo prac w ramach powyższego projektu w zakresie dostawy oprogramowania wg. specyfikacji.

Szczegółowe zapytania proszę przesyłać na adres podany w zapytaniu

07-06-2014 Zapytanie 1

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 1/2014

24-06-2014 Informacja o wynikach konkursu

Informujemy ze w wyniku ogłoszonego przetargu wybrano firmę: ISP JOSEF LAWEN

Uzasadnienie wyboru: spełnia wszystkie warunki, najniższa cena

29-08-2014 Zapytanie 2

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 2/2014

05-09-2014 Informacja o wynikach konkursu

Informujemy ze w wyniku ogłoszonego przetargu wybrano firmę: ŚLUSARSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PIOTR KŁOCZEWIAK

Uzasadnienie wyboru: spełnia wszystkie warunki, najniższa cena

08-09-2014 Zapytanie 3

Pobierz: Zapytanie ofertowe nr 3/2014

16-09-2014 Informacja o wynikach konkursu

Informujemy ze w wyniku ogłoszonego przetargu wybrano firmę: INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uzasadnienie wyboru: spełnia wszystkie warunki, najniższa cena